SVĚT » CO SE DĚJE VE SVĚTĚ

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ

Projekt spolufinancovaný EU

Naše základní a mateřská škola 


realizují projekt spolufinancovaného Evropskou unií

Naše základní a mateřská škola realizují projekt s názvem "Školní asistent ZŠ, MŠ a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ", s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007640. Projekt je podpořený Ministerstvem školstí, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Šablony projektu:
- I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
- I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŠ
- II/1.1 Školní aistent - personální podpora ZŠ 

Cílem projektu je zajištění dočasné personální podpory – školní asistent ZŠ a MŠ. Poskytnutí větší podpory zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem. Za účasti exter. odborníka poskytnout rodičům informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem dětí na ZŠ.

Dotace může být poskytnuta do výše 494 826,- Kč.

_____________________________________________________________________________________________

Školka pro děti od 2 do 3 let - Malý Svět

Školka pro děti od 2 do 3 let - Malý Svět

Máte-li zájem o umístění Vašeho maličkého do školky Malý Svět, kontaktujte nás na e-mailu info@montessoridecin.cz a domluvte si osobní schůzku s ředitelkou školy.

Projekty ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 jsme zapojeni do následujích projektů:

PROJEKTY A PROGRAMY:

 


Recyklohraní aneb ukliďme si svět (zapojeni od září 2015)

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Skutečně zdravá škola (zapojeni od listopadu 2015)

Úspěšný program, ověřený ve Velké Británii na tisícovkách škol. Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Ovoce do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol. 


Mléko do škol

Cílem podpory spotřeby mléčných výrobků je snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí. Tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond s podporou EU.

 

V roce 2016 jsme se zúčastnili inspirativních konferencí a kurzů:

KONFERENCE A KURZY:

30.10.2016 - TEDex Prague 2015: Naše a cizí

„Naše a cizí obepíná širokou škálu témat, od aktuální migrace, přes národní identitu a vztah k našemu okolí až po imunitu, nanotechnologie nebo samořídící auta. Naším cílem je přinést letos návštěvníkům nejzajímavější program, jaký kdy TEDxPrague nabídl,“ říká Matěj Novák, vedoucí organizačního týmu.

5.11.2016 - Konference ŽIJEME MONTESSORI

První české montessori setkání učitelů: Věříme, že nazrál čas na vzájemné setkání nás všech v Čechách, koho montessori pedagogika oslovuje. Inspirovali se navzájem a sdíleli své poznatky a zkušenosti, které jsme v Montessori již nasbírali. Podělili se o to, co nám funguje a pomohli si navzájem s tím, co ještě můžeme zlepšit. Pojďme diskutovat společně s rodiči, učiteli, kolegy či zahraničními lektory a trenéry na téma Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo.

 


Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

K řádnému ukončení každého školního roku patří jako administrativní třešnička na dortu i zveřejnění výroční zprávy o činnosti školy, kterou vám všem, našim přátelům a příznivcům, na tomto místě předkládáme:

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

GDPR


INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce si můžete přečíst  ZDE

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů naleznete  ZDE

 

© 2012 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar