RSS Feed

Dvanáctero vychovatele

Pro MŠ Marie Montessori vytvořila následující „dvanáctero":

 1. Vychovatel musí vytvořit předem připravené prostředí a starat se o něj.
 2. Vychovatel musí sám ovládat užívání a využití didaktického materiálu a umět dětem zprostředkovat jeho používání.
 3. Vychovatel je aktivním, když zprostředkovává dítěti vztah s okolím, je pasivním, pokud se tento vztah již uskutečnil.
 4. Vychovatel musí děti neustále pozorovat a diagnostikovat, aby uměl pomoci v okamžiku, kdy je požádán o pomoc.
 5. Vychovatel musí a smí podat pomocnou ruku jen tehdy, když je požádán o pomoc.
 6. Vychovatel musí umět naslouchat a potom se ptát.
 7. Vychovatel musí respektovat dítě, když pracuje, a nevyrušovat ho.
 8. Vychovatel musí respektovat dítě, když dělá chyby, aniž by ho hned opravoval.
 9. Vychovatel musí respektovat dítě, které odpočívá a přihlíží práci jiných, aniž by ho rušil a nutil do práce.
 10. Vychovatel se musí stále pokoušet nadchnout děti pro práci.
 11. Vychovatel musí děti nechat pocítit, že se na jeho pomoc mohou kdykoliv spolehnout, nesmí ale svoji pomoc nikdy vnucovat.
 12. Vychovatel nabízí dítěti, které dokončilo svoji práci a vyčerpalo své síly, mlčky svoji duši.

"V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě, jako svého učitele."
(Maria Montessori)
 

 

 

© 2010 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar