RSS Feed

Nejčastější otázky

Proč bychom měli posílat naše dítě zrovna do některého z Montessori zařízení?

Osobnost dítěte, jeho inteligence a přístup k životu se tvoří v období od narození do šesti let. V této době je dítě nejvnímavější, nejzvídavější a má přirozenou touhu zkoumat vše, co jej obklopuje.  Montessori třída otvírá prostor pro tuto zvídavost a nabízí dítěti příležitost porozumět sobě samému i světu, který ho obklopuje, prostřednictvím pečlivě vytvořených pomůcek a materiálů. Učitel je spíše chápán jako průvodce, který zprostředkovává kontakt s novými zkušenostmi.

Proč je v Montessori třídě často takové ticho a klid? 

Při této metodě je cílem vytvořit pro dítě takové prostředí, které ho strhne do hluboké koncentrace, tak aby se dokázalo na svou činnost soustředit a plně tak využívalo své polarity pozornosti. Děti se pak sami při tak hlubokém soustředění ztiší. Dítě, které se plně ponořilo do své činnosti, se dostává do stavu hluboké koncentrace, z pohledu pozorovatele až fascinace a samo se v té chvíli ztiší

Proč jsou třídy věkově smíšené?

Smíšená skupina dětí různého věku a schopností dává dětem příležitost, aby si vzájemně pomáhaly a tím se učily toleranci    a odpovědnosti. Nemusí to být vždy učitel, kdo řeší problémy. Většinou je tímto pomocníkem jiné dítě. To by ve třídě dětí stejného věku a dovedností nebylo možné. Učitel rozezná, kdy je dítě připraveno naučit se novou dovednost podle svého zájmu a v tom okamžiku dítěti toto umožní způsobem odpovídajícím individuálním potřebám dítěte.
Děti se učí také od sebe vzájemně, respektují svoje vlastní schopnosti i schopnosti ostatních být někdy učitelem a někdy žákem. Zkušenější děti nemají povinnost pomáhat mladším, ale tuto touhu pomáhat v sobě samy nachází.

Proč nejméně tři dny v týdnu?

Pro přirozený vývoj osobnosti děti potřebují kontinuitu a mnoho příležitostí k ověřování svých zkušeností. Jestliže přichází pouze pár dní v týdnu, necítí se být plně součástí třídy. Jsou účastny jen částečně a chuť spolupracovat s ostatními a převzít zodpovědnost za své jednání se u nich vyvíjí pomaleji. Také adaptace na pobyt bez rodičů je pro tyto děti náročnější – systém více dnů se stejným rytmem je pro malé děti přehlednější.

Jsou Montessori školy náboženské?

Některé Montessori školy stejně jako jiné školy spolupracují s různými církvemi, ale většina Montessori škol nemá žádný náboženský kontext.
Naše Montessori centrum není součástí žádné církve a plně respektuje právo každého jedince na svobodu vyznání.

 

© 2010 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar