RSS Feed

Náš tým

Olga Frontzová 

 

Mirka Poskočilová

Mirka Poskočilová se více než tři roky zajímá o Montessori pedagogiku, absolvovala kurzy Montessori pedagogiky pro učitelky v mateřských školách, včetně informativních kurzů pro rodiče a kurzu „Respektovat a být respektován“. Je maminkou 9 letého Roberta a 6 leté Andrejky, při jejichž výchově a vzdělání neustále čerpá ze získaných zkušeností s Montessori pedagogikou. Vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a pracuje jako projektová manažerka v neziskové organizaci v Děčíně.

Markéta Papoušková

Má mnohaleté zkušenosti práce s dětmi. Studovala pedagogiku pro druhý stupeň obor Český jazyk – společenské vědy a tyto předměty vyučovala na ZŠ. Vystudovala soukromou jazykovou školu v oboru německý jazyk. Má zkušenosti s výukou mentálně postižených dětí i dospělých. O pedagogiku Montessori se začala zajímat právě díky své práci s postiženými dětmi. Absolvovala kurz Montessori pedagogiky pro děti ve věku 3-6 let a dál se v tomto oboru vzdělává. Je též vyškolenou preventistkou rizikového chování mládeže se zaměřením na šikanu, kriminalitu a jiné. Je maminkou pětiletého Míši a dvouletého Vítka, při jejichž výchově uplatňuje zásady Montessori přístupu ke vzdělávání. S mladším Vítkem též absolvovala kurz znakování pro batolata a je lektorkou znakování programu BabySigns®.

Věrka Římalová 

 

Svatava Marešová 

 

Michaela Kreslová 

 

Marta Machalová 

 

 

 

© 2010 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar