RSS Feed

"Pojďte s námi do světa"

je názvem našeho vzdělávacího programu. Při jeho tvorbě jsme vycházeli z těchto zásad: 

Vzdělávání 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu  celého dne. Cílem je spontánní zájem o vše kolem sebe a snaha dětí samotných přicházet na odpovědi. Zásah dospělého a předávání hotových znalostí je minimální. 

Učení se probíhá za aktivní účasti dítěte založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Všechny pomůcky jsou vytvořeny a přpraveny tak, aby dítě lákaly, aby s nimi dítě mohlo pracovat samostatně, aby si nové poznatky zažilo svými smysly a díky tomu si je mohlo uchovat v paměti. Naším cílem je nadšení z objevování nového a nepoznaného. 

Kromě běžných činností v MŠ budeme zařazovat i další aktivity: 

výlety do přírody, poznávání naší krajiny, besídky pro rodiče, společnsé akce s rodiči, návštěvy knihoven, divadla, koncertů, solné jeskyně, exkurze související s výukou

 

Vycházky 

Probíhají téměř za každého počasí. Déšť či sněžení nám umožňuje další poznávání zákonitostí přírody. Provozovna Velký Svět má svou vlastní zahradu, kde za pěkného počasí může probíhat i hlavní práce dne. Děti z Dobrovského ulice mají k dispozici školní hřistě ZŠ Vrchlického. 

 

Rodina + školka 

Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou, věříme, že jedině stálým pozitivním působením na dítě můžeme dosáhnout dobrých výsledků. Respektujeme přání rodičů a vždy se s nimi snažíme najít společnou cestu. Veškeré případné problémy diskutujeme s rodiči a snažíme se napomoci při jejich řešení. 

 

Respektující přístup 

Veškerá komunikace s dítětem probíhá v duchu respektujícího přístupu. Na základě vlastní zkušenosti a nápomocných informací od učitele si dítě vytváří svůj názor i vzroce chování. Je přitom dbáno na obecně platné slušné chování. Dítě si tak nenásilně vštípí zákonitosti, které později dodržuje ne z příkazu, ale z vnitřní potřeby. 

 

Pozorování pokroků dětí - hodnocení

Každé dítě  má vytvořený svůj pracovní list, kam učitel zaznamenává veškeré aktivity celého dne. Zda pozoruje pokroky, jaké činnosti dítě preferuje. Pravidelně jsou tyto informace předávány rodičům a zpracovávány tak, aby učitel mohl na jejich základě zvolit vhodný postup pro další práci s dítětem. 

Naším cílem je, aby dítě bylo schopné sebehodnocení, tedy vlastního ocenění výkonu a aby toto bylo jeho vnitřní motivací. 

 

Personální podmínky 

Kvalitní pedagogický sbor je základní podmínkou dodržení výše uvedných cílů. Proto náš tým sestavujeme s velkou pečlivostí. Všichni naši zaměstnanci absolvovali Bochumský osobnostní test, na jehož základě byla posuzována jejich schopnost dané cíle naplňovat. 

 

© 2010 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar