SVĚT » Základní škola Svět a Sdružená škola Svět

Základní škola Svět a Sdružená škola Svět

Soukromá základní škola Svět si klade za cíl svým žákům poskytovat nadstandardní prostředí pro výuku a volnočasové aktivity. Hlavní snahou je zajistit příjemné podmínky pro každodenní fungování školy.

Budova školy se nachází v klidné části města Děčín - Letná a byla postavena v průběhu roku 2011. Prostory základní školy zahrnují dvě třídy v celkové kapacitě 40 dětí a prostor družiny s kapacitou 20 dětí. V areálu školy je parkoviště, zahrada a venkovní učebna.

Budova byla postavena přímo pro účely této soukromé školy a je ve vlastnictví fyzických osob, které jsou členy Montessori centrum Děčín, spolek - zřizovatele školy.  

V naší škole respektujeme, že každá rodina má své morální a společenské hodnoty. Škola na ně může navázat pouze nastolením úzké spolupráce rodičů, učitelů a vedení školy. Vybudováním vzájemné důvěry můžeme zvolit individuální přístup ke každé rodině a docílit tak harmonického a vyrovnaného rozvoje dětí.

Klademe důraz na to, aby žáky učení bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem. Nechceme, aby byly děti zatěžovány velkým množstvím encyklopedických informací a jejich memorováním. Upřednostňujeme logické myšlení a porozumění tématu. Vzdělávací program stavíme na přirozené zvídavosti a tvořivosti dětí. Připravujeme takové prostředí, které je pro žáky stimulující a vytváří dostatek podnětů pro samostatné studium.

Jedním ze základních pilířů pro tvorbu našeho vzdělávacího modelu je Montessori pedagogika. Učení probíhá zejména přímou zkušeností a prožitkem s pomocí speciálních didaktických pomůcek. Děti se podílejí na utváření pravidel pro práci a chování a vyhodnocování toho, jak jsou tato pravidla dodržována. Abychom v dětech podnítili zájem o nejrůznější obory, snažíme se jim zprostředkovat kontakt s odborníky z různých oblastí a zajímavými osobnostmi.

Na základě těchto principů je sestaven i náš vzdělávací program "Pojďme tvořit lepší svět"

Připravujeme naše žáky k tomu, aby jim získané schopnosti, dovednosti a znalosti umožnili úspěšně pokračovat ve vzdělávání na 2. a 3. stupni.

Cílem našeho projektu je vložit do všech našich činností zdravý rozum, svobodou vůli a sociální cit. Při výchově se snažíme, aby naši žáci měli jasné názory, dobré chování a sociální cítění. Usilujeme o to, aby naši žáci uměli překonávat překážky, měli schopnost kriticky myslet a jednat odpovědně vůči sobě i ostatním.

 

Rodiče se nás často ptají, jak budou jejich děti reagovat na přechod na druhý stupeň na tradiční základní školu.
Požádali jsme tedy Vlastu Hillebrandovou, zakladatelku Montessori školky a školy v Jablonci, která má s přestupy dětí mnohaleté zkušenosti o její názor…..

 

„Představte si situaci, kdy chcete pro své děti to nej.  Aby mohly být šťastné, spokojené, respektované. Taky byste byli rádi, aby se školy nebálo, mělo kladný vztah k učení atd. A tak přemýšlíte, hledáte, informujete se.  Jednoho dne se rozhodnete. To je ono! Montessori vzdělávací systém.  Tak hurá do školky. Jenže najednou vás začnou trápit otázky. Co dál? Mé dítě čte, sčítá, dělí, odčítá a nejen to. Ono píše, má vcelku velký přehled o dění na Zemi atd. Ještěže ho můžeme dát do Montessori školy. Jenže…. Jenže škola, kterou máme k dispozici je jen do 5. třídy a co potom? Má tedy vůbec cenu s tímto systémem začínat?

Na to mohu odpovědět jen - URČITĚ! Kolik dětí má možnost vyrůstat v prostředí přijetí, respektu a může být vedeno vlastními volbami, svým vnitřním učitelem? Kolika dětem je umožněno naplňovat svá senzitivní období? To Vaše to mít může. A to nejen v předškolním věku, ale dalších pět let.

I kdyby nebyla možnost navštěvovat i druhý stupeň Montessori, bude Vaše dítě v tomto prostředí osm let. Osm krásných let, kdy je vedeno k vnitřní sebedisciplíně, naučí se převzít zodpovědnost za svoje volby, komunikovat, slovně řešit konflikty.  Osm let bez hodnocení, známek, stresu, ale radostného vzdělávání se zcela zřejmým osobnostním rozvojem, který Vaše dítě připraví pro život. Dokonce i pro život v tradiční škole. Protože děti, které měly možnost se tak dlouho vzdělávat s Láskou, jsou již hotové osobnosti, které se ve většině dokážou o sebe postarat. Dokážou se přizpůsobit, vědí, kudy vede jejich cesta a dokážou jít za svým cílem. A jednou….jednou Vám poděkují. Jako teď děkují mé dospělé děti mně.“

 

Od září 2019 zahajujeme společný projekt pro páťáky a šesťáky

SDRUŽENOU ŠKOLU SVĚT

Více informací se dozvíte na webových stránkách
www.vzdelavacicentrumsvet.cz

 

© 2012 Montessoridecin.cz všechna práva vyhrazena

Created: Anexis s.r.o. | Designed: Jan Šmucar